Achas que l mirandés ye un fator de zambolbimiento pa la Tierra de Miranda? Achas que o Mirandês é um factor de desenvolvimento para a Terra de Miranda?
0 Votos · 0 Respostas
VoteResultados